Emergències Jesuïtes està promoguda per Alboan i Entrecultures, les dues ONGs de cooperació internacional de la Companyia de Jesús a Espanya.

Desenvolupem projectes de cooperació internacional i ajuda humanitària amb poblacions en situació d’exclusió i vulnerabilitat a Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa. A més, duem a terme accions de sensibilització social, ciutadania global, recerca, incidència pública i la promoció del voluntariat nacional i internacional.

Juntes treballem per la transformació social i la promoció de la justícia al nostre món. Estem convençudes que l’educació i la participació són instruments poderosos per al canvi a favor d’un món més just, igualitari i sostenible.

Alboan es la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra, y comenzó su andadura en 1994, asumiendo las iniciativas de voluntariado internacional que ya estaban en marcha, pero fue en 1996 cuando se configuró jurídicamente bajo la figura de Fundación.

Entreculturas es la ONG jesuita de cooperación que trabaja en el resto de España, comenzó su trabajo en 1985 bajo el nombre de Fe y Alegría España y posteriormente fue configurada como Fundación Entreculturas en 1999.

Causas justas que defendemos

Desde una identidad compartida y, con el fin de alcanzar un mayor impacto con nuestra acción, ganar en eficiencia e impulsar nuestra capacidad de creatividad e innovación ambas organizaciones hemos alineado nuestro trabajo en torno a cinco causas prioritarias:

GARANTÍA DEL DERECHO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

DEFENSA DE LA VIDA DIGNA DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

PROMOCIÓN DE LA
EQUIDAD DE GÉNERO

Línies d’intervenció davant una emergència humanitària:

Primera necessitat

Distribució de materials de primera necessitat, com mantes, lones, roba, utensilis de cuina i productes d'higiene.

Aliments

Repartiment d'aliments entre la població afectada.

Refugi

Construcció de refugis amb lones o instal·lació d'habitatges prefabricats, que donen protecció temporal.

Suport psicosocial

Suport psicosocial per a les persones amb trastorns i/o estrès post-traumàtic.

Educació

Reorganitzar el sistema educatiu i les infraestructures necessàries per a la continuïtat del curs escolar en el menor temps possible: suport al professorat, instal·lació d'escoles temporals, reconstrucció d'escoles, material educatiu…

Medicines

Repartiment de medicines i material mèdic.

Suport legal

Assessorament legal per a la sol·licitud d'ajudes públiques i informació sobre els drets que assisteixen a la població afectada.

Sensibilització

Campanyes informatives sobre recursos disponibles per a mitigar l'impacte de l'emergència.

Protecció de dones

Seguiment específic a la situació de nenes i dones, davant el desigual impacte de les conseqüències de l'emergència i el risc d'augment de la violència de gènere, per a denunciar i oferir suport.

Recuperació econòmica

Suport a iniciatives que contribueixin a recuperar, en el menor temps possible, el teixit econòmic destruït per la situació que origina l'emergència.

Protocol davant una emergència humanitària

ACTIVACIÓ DE L’EMERGÈNCIA

Quan hi ha una emergència humanitària provocada per un desastre natural, una pandèmia, un conflicte armat o polític, Alboan i Entrecultures, a petició de les nostres organitzacions aliades en el terreny, activem el protocol d’emergència i la crida urgent a la solidaritat econòmica de la ciutadania.

RECAPTACIÓ DE FONS

Davant una crisi humanitària és fonamental actuar amb rapidesa, per això, des d’Entrecultures i Alboan, responem a les emergències de manera conjunta i ens coordinem amb urgència perquè la nostra crida arribi al major nombre de persones, institucions i empreses possible i poder així multiplicar l’abast de la nostra resposta.

ENVIAMENT DELS FONS RECAPTATS

En la mesura que es van rebent, les donacions es destinen, el més ràpid i eficaçment possible, a les nostres organitzacions aliades en el terreny, amb la finalitat d’assistir als col·lectius més vulnerables i reconstruir les comunitats afectades.

INFORMEM DEL DESTÍ DELS FONS

Des d’Alboan i Entrecultures informem del destí dels donatius que hem rebut i realitzem informes periòdics sobre la resposta a l’emergència a curt, mitjà i llarg termini.

EMETEM CERTIFICATS DE DEDUCCIÓ FISCAL

Totes les aportacions a Alboan i Entrecultures són fiscalment deduïbles. Totes dues entitats emetem un certificat de deducció fiscal pel total d’aportacions rebudes per cada persona al llarg de l’any.

Protocol davant una emergència humanitària

Protocol davant una emergència humanitària

Activació de l’emergència

Quan hi ha una emergència humanitària provocada per un desastre natural, una pandèmia, un conflicte armat o polític, Alboan i Entrecultures, a petició de les nostres organitzacions aliades en el terreny, activem el protocol d’emergència i la crida urgent a la solidaritat econòmica de la ciutadania.

Recaptació de fons

Davant una crisi humanitària és fonamental actuar amb rapidesa, per això, des d’Entrecultures i Alboan, responem a les emergències de manera conjunta i ens coordinem amb urgència perquè la nostra crida arribi al major nombre de persones, institucions i empreses possible i poder així multiplicar l’abast de la nostra resposta.

Enviament dels fons recaptats

En la mesura que es van rebent, les donacions es destinen, el més ràpid i eficaçment possible, a les nostres organitzacions aliades en el terreny, amb la finalitat d’assistir als col·lectius més vulnerables i reconstruir les comunitats afectades.

 

Informem del destí dels fons
Des d’Alboan i Entrecultures informem del destí dels donatius que hem rebut i realitzem informes periòdics sobre la resposta a l’emergència a curt, mitjà i llarg termini.

Emetem certificats de deducció fiscal
Totes les aportacions a Alboan i Entrecultures són fiscalment deduïbles. Totes dues entitats emetem un certificat de deducció fiscal pel total d’aportacions rebudes per cada persona al llarg de l’any.

Rendició de comptes

Alboan i Entrecultures s’han dotat d’una sèrie de processos interns de rendició de comptes mitjançant informes periòdics sobre l’estat dels programes finançats. Aquests hauran de contenir fonamentalment: les activitats desenvolupades, la població beneficiada directa i indirectament i el grau de compliment dels objectius previstos.