Des d’Alboan i Entrecultures, les organitzacions jesuïtes de Cooperació Internacional a Espanya, volem donar una resposta coordinada, ràpida i eficaç a situacions d’emergència humanitària.

Altres emergències

Oberta

Emergència Marruecos

Alboan y Entreculturas apoyan desde hace años a la Delegación Diocesana de Migración con proyectos de atención a personas migrantes.

Desde el primer momento tras el terremoto estamos valorando la situación con la red

Més informació
Oberta

Emergència Ucraïna

La situació a Ucraïna continua empitjorant per moments. Són ja milions les persones que han fugit del país buscant refugi i es preveu que siguin moltes més. El conflicte a

Més informació