TERMES I CONDICIONS

L’accés i la navegació en aquest lloc web impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents condicions generals, incloses la Política de privadesa i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que se’ns facilitin. Si un plau, recomanem que la llegiu atentament. Excepte indicació expressa en contra, l’accés a la informació mostrada a les pàgines dels portals és totalment gratuïta. 

En aquest document Termes i Condicions trobareu informació sobre: 

 • Identificació Legal.
 • Condicions Generals d’Ús.
 • Obligacions generals de l’usuari.
 • Política de Retorn, Devolució, Cancel·lació, Edat mínima i Període de Lliurament. 
 • Declaració de privadesa que cobreix l’ús de dades dels clients. 
 • El seu consentiment a aquesta Política de Privadesa. 
 • Pagament a través de Targetes de Crèdit. 
 • Condicions de participació de l’usuari a diferents seccions i eines: Blogs i Comentaris.
 • Propietat intel·lectual i industrial. 
 • Enllaços. 
 • Responsabilitat. 
 • Jurisdicció. 

1.- IDENTIFICACIÓ LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular de emergencias-sj.org, són:

FUNDACIÓ ENTRECULTURE FE I ALEGRIA

 • Carrer Maldonado, 1A, Planta 3
 • 28006 Madrid (Espanya)
 • CIF: G-82409020
 • Inscrita al Registre de Fundacions del Mº de l’Interior amb el nº 28/1.127

FUNDACIÓ ALBOAN

 • Carrer Padre Lojendio, 2. 2ª
 • 48008 – Bilbao (Espanya)
 • CIF. G-48811376
 • Contacte per a modificació de dades: info@alboan.org

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del Telf.: 91.5902672, o per correu electrònic: rgpd@entreculturas.org.

L’accés a emergencias-sj.org suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents condicions, que podran ser modificades o substituïdes per la Fundació Entrecultures Fe i Alegria o Fundació Alboan en qualsevol moment i sense avís previ. 

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS 

Els Termes i Condicions generals següents regulen l’ús i l’accés al portal Web emergencias-sj.org, la finalitat del qual és ser porta d’entrada que ofereixi als usuaris informació, serveis i continguts via Web. 

Tot usuari amb accés a aquesta web, haurà d’acceptar aquestes Condicions Generals, entenent-se la utilització de la web com una acceptació d’aquestes. 

Igualment, aquelles pàgines, titularitat de tercers, a les quals es pot accedir a través d’enllaços i que presenten altres condicions generals, hauran de ser igualment acceptades. 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, notícies, blocs, que estan accessibles a emergencias-sj.org, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions generals d’ús, respectant en tot moment els altres usuaris d’aquestes. 

En cas d’incompliment total o parcial de les presents condicions, la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i la Fundació Alboan es reserven el dret de denegar l’accés a emergencias-sj.org sense necessitat de previ avís a l’usuari. 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria i la Fundació Alboan adoptaran totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol mena de conducta contrària a les lleis espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violació de les lleis aplicables al present lloc web. 

3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’USUARI

L’usuari, en acceptar aquestes Condicions generals d’ús, s’obliga expressament a: No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva utilització normal. 

No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com de tercers aliens a la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan. 

No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides a les presents Condicions generals d’ús, i que resultin contraris als drets i interessos de la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i la Fundació Alboan, els seus usuaris i/o tercers. 

L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i la Fundació Alboan o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d’aquest “Avís Legal” o de la llei en relació amb l’accés i/o la utilització de la pàgina emergencias-sj.org.

4.- POLÍTICA D’ENTORN, DEVOLUCIÓ, CANCEL-LACIÓ, EDAT MÍNIMA I PERÍODE DE LLIURAMENT

Quan efectueu un pagament a Entrecultures i Alboan, tindreu dret a un període de cancel·lació de set (7) dies (un «Període de Reflexió). Entrecultures i Alboan es reserven el dret de rebutjar una sol·licitud de reemborsament si considera raonablement (i) que vostè explota injustament aquesta política de reemborsament, per exemple, si fa repetides sol·licituds de reemborsament del mateix Serveis, (ii) si vostè no compleix amb aquestes Condicions o (iii) si Entrecultures o Alboan sospiten raonablement que vostè està fent servir els nostres Serveis o el nostre Programari de manera fraudulenta. 

L’edat mínima de compra al nostre lloc web és de 18 anys. 

5.- DECLARACIÓ DE PRIVACITAT QUE COBREIX L’ÚS DE DADES DELS CLIENTS 

Entrecultures i Alboan informen a l’usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal dutes a terme en el desenvolupament de la seva activitat ha estat desenvolupat tenint en compte el que disposa la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, de manera que les dades recollides són pertinents, adequades i no excessives per a les finalitats que es pretenen; en particular, Entrecultures i Alboan no comuniquen dades a tercers excepte consentiment exprés o obligació legal, ni emmagatzema dades financeres un cop els pagaments han estat processats. 

Si voleu obtenir més informació sobre els tractaments de dades duts a terme per Entrecultures o Alboan, podeu consultar la nostra política de privadesa

6.- EL SEU CONSENTIMENT A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT  

Mitjançant l’ús d’un dels nostres llocs web, vostè manifesta que està d’acord amb els termes de la nostra Política de Privadesa actual, com s’ha publicat aquí. Si no esteu d’acord amb algun dels termes de la política, si us plau, no proporcioneu cap Informació Personal en aquest lloc, que pot incloure l’ús de “cookies” al vostre navegador en aquest cas vostè optaria per no permetre l’ús de cookies al vostre navegador. 

7.- PAGAMENT A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT 

Entrecultures i Alboan es fan responsables de les transaccions que es facin al lloc web. Acceptem pagaments amb targetes de crèdit /dèbit Visa i Mastercard. 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan donen gran importància a la seguretat de tota la informació i a les dades de caràcter personal que tractem. 

Malauradament, la transmissió d’informació a través d’internet no és completament segura; per això, fem esforços i destinem recursos a millorar cada dia la nostra pàgina i que les funcionalitats que es posen a la vostra disposició siguin més segures. La funcionalitat https s’ha implementat als formularis de socis i donacions, amb la finalitat de protegir les dades economicofinanceres amb eines de xifratge SSL. 

8.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE L’USUARI EN DIFERENTS SECCIONS I EINES DE emergencias-sj.org (BLOCS I COMENTARIS)

L’usuari pot participar activament en determinades seccions i eines posades a la seva disposició per part de la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan a emergencias-sj.org, com ara inserció de comentaris a blocs i notícies.

Per a la participació en els blocs, l’usuari haurà d’identificar-se, comprometent-se que qualsevol informació o opinió que introdueixi sigui conforme a la llei, la moral i l’ordre públic, abstenint-se de fer comentaris que siguin contraris a les normes d’etiqueta d’Internet. 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan, a través dels seus administradors, es reserven el dret d’editar o eliminar qualsevol missatge, o impedir l’accés als blocs a l’usuari que incompleixi les normes d’utilització d’aquestes eines sense necessitat d’avís previ. Aquesta no publicació no es pot considerar en cap moment ni per cap motiu una limitació del dret fonamental a la llibertat d’expressió de l’usuari. 

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari dels blocs de emergencias-sj.org, es compromet expressament a: No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets i les llibertats fonamentals dels individus; i en general contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana i la protecció de menors.

No introduir ni utilitzar els blocs per fer greuges, insults, provocacions, desqualificacions personals o introduir continguts amb un llenguatge impropi o inadequat, siguin dirigits aquests continguts a un participant o no. Així mateix, tampoc no es poden fer denúncies ni acusacions de cap tipus. 

No introduir o difondre publicitat ni ofertes comercials i/o promocionals de terceres empreses alienes a Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan. Igualment, els usuaris dels blocs no estan autoritzats a introduir cadenes de missatges, felicitacions o missatges que no tinguin cap relació amb el contingut del bloc/notícia. 

No introduir o difondre virus o programari nociu susceptible de provocar danys als sistemes informàtics. 

No introduir continguts protegits (entre d’altres, imatges, sons, fotografies, vídeos, textos, documents) pel dret d’autor i la propietat industrial (entre d’altres; marques, noms, comercials, distintius, gràfics) sense comptar amb l’autorització expressa dels respectius propietaris o titulars dels drets. 

L’usuari reconeix i accepta que qualsevol comentari i/o opinió que manifesti i sigui publicada, serà de la seva responsabilitat exclusiva a tots els efectes. En aquest sentit, l’usuari serà directament responsable dels danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització del Bloc, així com dels danys i perjudicis causats per la manca de legalitat, veracitat, exactitud, moralitat i de tota informació i opinions que proporcioneu o feu accessible a altres usuaris i/o visitants de emergencias-sj.org.

9.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web emergencias-sj.org, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions, gràfiques, entre d’altres), així com logotips, marques o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Fundació Entrecultures Fe i Alegria o Fundació Alboan són titulars o ostenten autorització per a l’explotació dels mateixos per part dels legítims titulars. 

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan autoritzen l’usuari per visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal o per a finalitats prèviament autoritzades per la Fundació Entrecultures Fe i Alegria o Fundació Alboan. 

L’usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i sigui quina sigui la finalitat. 

10.- ENLLAÇOS

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers només s’han establert com una utilitat per a l’usuari. La Fundació Entrecultures Fe i Alegria o Fundació Alboan no són, en cap cas, responsables de les mateixes o del seu contingut. 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria o Fundació Alboan no assumeixen cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest lloc o qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació o cap relació entre la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per fer enllaços amb la pàgina web emergencias-sj.org caldrà l’autorització expressa i per escrit de la Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan.

11.- RESPONSABILITAT 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan no garanteixen l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal emergencias-sj.org que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni dels que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet. 

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria i Fundació Alboan no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per erros  a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de la Fundació Entrecultures Fe i Alegria o Fundació Alboan. 

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; Ús indegut o inadequat de la pàgina web emergencias-sj.org.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades. 

12.- JURISDICCIÓ

En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal, aquestes seran resoltes davant dels Tribunals i Jutjats de Madrid, Espanya. 

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul-la o inaplicable, la validesa de les clàusules restants no es veurà afectada. emergencias-sj.org