Emerxencias Xesuítas está promovido por Alboan e Entreculturas, as dúas ONG de cooperación internacional da Compañía de Xesús en España.

Desenvolvemos proxectos de cooperación internacional e axuda humanitaria con poboacións en situación de exclusión e vulnerabilidade en América Latina, África, Asia e Europa. Ademais, realizamos accións de sensibilización social, cidadanía global, investigación, incidencia pública e promoción do voluntariado nacional e internacional.

Xuntos traballamos pola transformación social e pola promoción da xustiza no noso mundo. Estamos convencidas de que a educación e a participación son instrumentos poderosos de cambio a favor dun mundo máis xusto, igualitario e sostible.

Alboan es la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra, y comenzó su andadura en 1994, asumiendo las iniciativas de voluntariado internacional que ya estaban en marcha, pero fue en 1996 cuando se configuró jurídicamente bajo la figura de Fundación.

Entreculturas es la ONG jesuita de cooperación que trabaja en el resto de España, comenzó su trabajo en 1985 bajo el nombre de Fe y Alegría España y posteriormente fue configurada como Fundación Entreculturas en 1999.

Causas justas que defendemos

Desde una identidad compartida y, con el fin de alcanzar un mayor impacto con nuestra acción, ganar en eficiencia e impulsar nuestra capacidad de creatividad e innovación ambas organizaciones hemos alineado nuestro trabajo en torno a cinco causas prioritarias:

GARANTÍA DEL DERECHO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

DEFENSA DE LA VIDA DIGNA DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

PROMOCIÓN DE UNA JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

PROMOCIÓN DE LA
EQUIDAD DE GÉNERO

Liñas de intervención ante unha emerxencia humanitaria

Primeira necesidade

Distribución de materiais de primeira necesidade, como mantas, lonas, roupa, utensilios de cociña e produtos de hixiene.

Alimentos

Distribución de alimentos entre a poboación afectada.

Refuxio

Construción de abrigos con lonas ou instalación de vivendas prefabricadas, que proporcionen protección temporal.

Apoio psicosocial

Apoio psicosocial a persoas con trastornos e/ou estrés postraumático.

Educación

Reorganizar o sistema educativo e as infraestruturas necesarias para a continuidade do curso escolar no menor tempo posible: apoio ao profesorado, instalación de centros temporais, reconstrución de centros, material educativo...

Medicinas

Distribución de medicamentos e material sanitario.

Apoio legal

Asesoramento xurídico para a solicitude de axudas públicas e información sobre os dereitos que asisten á poboación afectada.

Sensibilización

Campañas de información sobre os recursos dispoñibles para mitigar o impacto da emerxencia.

Protección de mulleres

Seguimento específico da situación de nenas e mulleres, ante o impacto desigual das consecuencias da emerxencia e o risco de aumento da violencia de xénero, para denunciar e ofrecer apoio.

Recuperación económica

Apoio a iniciativas que contribúan a recuperar, no menor tempo posible, o tecido económico destruído pola situación que provoca a emerxencia.

Protocolo en caso de emerxencia humanitaria

ACTIVACIÓN DA EMERXENCIA

Cando se produce unha emerxencia humanitaria provocada por un desastre natural, unha pandemia, un conflito armado ou político, Alboan e Entreculturas, a petición das nosas organizacións aliadas sobre o terreo, activan o protocolo de emerxencia e o chamamento urxente á solidariedade económica da cidadanía.

RECADACIÓN DE FONDOS

Nunha crise humanitaria é fundamental actuar con celeridade, por iso, dende Entreculturas e Alboan, dámoslle resposta ás emerxencias de forma conxunta e coordinámonos con urxencia para que o noso chamamento chegue ao maior número de persoas, institucións e empresas posibles e poder multiplicar o alcance da nosa resposta.

ENVÍO DOS FONDOS RECADADOS

A medida que se reciben as doazóns, son asignadas da forma máis rápida e eficiente posible ás nosas organizacións socias sobre o terreo, co fin de axudar os grupos máis vulnerables e reconstruír as comunidades afectadas.

INFORMAMOS SOBRE O DESTINO DOS FONDOS

En Alboan e Entreculturas informamos sobre o destino das doazóns que recibimos e elaboramos informes periódicos sobre a resposta á emerxencia a curto, medio e longo prazo.

EMITIMOS CERTIFICADOS DE DEDUCIÓN FISCAL

Todas as contribucións a Alboán e Entreculturas son deducibles fiscalmente. Ambas as entidades emiten un certificado de dedución fiscal polo total das achegas percibidas por cada persoa ao longo do ano.

Protocolo en caso de emerxencia humanitaria

Activación da emerxencia

Cando se produce unha emerxencia humanitaria provocada por un desastre natural, unha pandemia, un conflito armado ou político, Alboan e Entreculturas, a petición das nosas organizacións aliadas sobre o terreo, activan o protocolo de emerxencia e o chamamento urxente á solidariedade económica da cidadanía.

Recadación de fondos

Nunha crise humanitaria é fundamental actuar con celeridade, por iso, dende Entreculturas e Alboan, dámoslle resposta ás emerxencias de forma conxunta e coordinámonos con urxencia para que o noso chamamento chegue ao maior número de persoas, institucións e empresas posibles e poder multiplicar o alcance da nosa resposta.

Envío dos fondos recadados

A medida que se reciben as doazóns, son asignadas da forma máis rápida e eficiente posible ás nosas organizacións socias sobre o terreo, co fin de axudar os grupos máis vulnerables e reconstruír as comunidades afectadas.

Informamos sobre o destino dos fondos

En Alboan e Entreculturas informamos sobre o destino das doazóns que recibimos e elaboramos informes periódicos sobre a resposta á emerxencia a curto, medio e longo prazo.

Emitimos certificados de dedución fiscal

Todas as contribucións a Alboán e Entreculturas son deducibles fiscalmente. Ambas as entidades emiten un certificado de dedución fiscal polo total das achegas percibidas por cada persoa ao longo do ano.

Rendición de contas

Alboan e Entreculturas estableceron unha serie de procesos internos de rendición de contas mediante informes periódicos sobre o estado dos programas financiados. Deberán conter basicamente: as actividades realizadas, a poboación beneficiada directa e indirectamente e o grao de cumprimento dos obxectivos previstos.

Rendición de contas

Alboan e Entreculturas estableceron unha serie de procesos internos de rendición de contas mediante informes periódicos sobre o estado dos programas financiados. Deberán conter basicamente: as actividades realizadas, a poboación beneficiada directa e indirectamente e o grao de cumprimento dos obxectivos previstos.