Emerxencias Xesuítas está promovida por Alboan e Entreculturas, as dúas ONG de cooperación
internacional do Sector Social da Compañía de Xesús en España.

ONG xesuíta de cooperación internacional en Euskadi e Navarra.

Padre Lojendio, 2 – 2º
48008 – Bilbao
Teléfono: 944 151 135
alboan@alboan.es

www.alboan.org

ONG de cooperación xesuíta que traballa no resto de España.

Maldonado 1. Planta 3.
28006 – Madrid
Teléfono: 91 590 26 72
noticias@entreculturas.org

www.entreculturas.org

conoce el proyecto Emergencias